Make your training real

Optisafe hjälper utbildare och instruktörer att skapa realistisk utbildning som hjälper till att förbättra inlärningen - rädda liv.
Vi levererar produkter som i första hand finns inom tre kategorier.

Första hjälpen

Det är ofta avgörande att ha en första hjälpendocka som är både hållbar och realistisk. Detta finns hos Optisafe. Vi säljer danska Ambu-dockor som håller högsta kvalitet.

Träning/Simulering

Att använda simulering för undervisning och träning skapar bättre resultat och kan i slutändan rädda liv. Vi har en rad produkter från bland annat 3B Scientific som skapar mycket realistisk simulering inom vårdbranschen.

Brand

Upprätta realistiska brand- och röksimuleringar med eller utan riktig eld. Med Optisafe och FireWare har du en kombo med kran.

Optisafe rekommenderar

Bestsellers

Övning som kommer ihåg

Realistisk simuleringsträning kommer ihåg mycket bättre än traditionell träning. Även efter sex till 14 månader. Ta därför tag i misstagen under träning i en säker miljö och lär av dem.

Kortare och plattare inlärningskurva

Simulering ger både en kortare och plattare inlärningskurva jämfört med träning på traditionellt sätt. Detta ger överskott till annat och ökad säkerhet för de riktiga patienterna.

Färre misstag och dödsfall

Realistisk simulering ger säkra ramar för inlärning och enklare tillgång till övervakning och feedback. Detta minimerar mänskliga fel på grund av bristande kunskap eller förmåga. Simulatorn blir mer säker på sin förmåga samtidigt som den förbättrar sina färdigheter.